top of page

Reisvoorwaarden & garantieregeling

Corona-tijd  

In deze tijd snappen we dat het moeilijk is om nu al een vakantie te boeken. Daarom bieden wij jou de mogelijkheid om een optie op onze reizen te nemen. Je tekent je dus in voor een reis, maar betaalt nog niets. Pas als zeker is of de reis veilig door kan gaan, hoef je pas te beslissen of je daadwerkelijk meegaat. 

 

 

Garantie geregeld | STO-reisgarantie  

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Momo Trekking gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant-deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van Momo Trekking op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).


De werking


Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Momo Trekking, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Momo Trekking. Mocht Momo Trekking voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.  

Uw boeking en procedure  

Nadat u van Momo Trekking een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen. 

Extra info: 

 • Klachten en claims over de reis staan los van deze betaalmethode 

 • De annuleringsvoorwaarden blijven bij deze manier van betalen van toepassing 

 • De STO is geen geschillencommissie 

 

Aanbetaling 

De aanbetaling van de boeking bedraagt 25% van de totale reissom. Het restant van de betaling dient 6 weken voor vertrek te zijn betaald. Bij een boeking korter dan zes weken voor vertrek vervalt de aanbetaling en moet de gehele reissom per ommegaande worden overgemaakt.  

Aansprakelijkheid

 

 • De reiziger krijgt van Momo Trekking na de boeking informatie over paspoorten, visa en eventuele stappen die gezet moeten worden op gezondheidsgebied. 

 • Momo Trekking heeft de eis dat reizigers een reisverzekering hebben. Hiervan moet bewijs overhandigd worden. 

 • De reiziger verstrekt aan Momo Trekking de volgende gegevens: volledige naam, nationaliteit, adres, telefoonnummer, emailadres, nummer thuisblijvers, reisverzekering. 

 • De reiziger verstrekt aan Momo Trekking informatie over zijn geestelijke of fysieke toestand, indien dit invloed heeft op het goede verloop van de reis.  

 • De reiziger verstrekt aan Momo Trekking alle bijzonderheden die van belang zijn voor een goede uitvoering van de reis. 

 • Schiet de reiziger hierin tekort en komen hier extra kosten uit voort? Dan worden die kosten op de reiziger verhaald.  

 • De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een paspoort en geldig visum. 

 • Momo Trekking is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit annuleringen of wijzigingen van internationale vluchten. 

 • Momo Trekking aanvaardt geen schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, dan gaat de aansprakelijkheid van Momo Trekking niet hoger dan de totale reissom. 

 • Momo Trekking is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen of nalatigheid van de reiziger.  

 

Klachten 

Als u een klacht heeft, kunt u dat kenbaar maken aan de lokale agent ter plaatse. Die zoekt dan naar een oplossing. Mocht er geen oplossing komen. Dan kunt u later schriftelijk uw beklag doen op ons kantoor in Nederland. 

Annuleringsvoorwaarden 

Bij annulering door de reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd: 

 • Tot 8 weken voor vertrek: 50% van de reissom 

 • Tot 4 weken voor vertrek: 75% van de reissom  

 • Tot dag van vertrek: 100% van de reissom 

 

Als de reis moeilijkheden ondervindt of gevaar op kan leveren voor de reiziger als gevolg van omstandigheden, zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, gewelddadige conflicten, dan zijn de annuleringskosten het bedrag van de aanbetaling. 

Avontuurlijk karakter 

Trekkings in Nepal hebben een avontuurlijk karakter. Lokale bewoners hebben een andere mentaliteit en andere gewoonten. Dingen gaan dus niet zoals in Nederland. Het kan dus zijn dat door onvoorziene omstandigheden de reis moet worden aangepast. De 'dag tot dag'-schema's die op de website vermeld staan, zijn dus een waarheidsgetrouwe indicatie van de reis, maar kunnen afwijken.  

Groepsreizen

Momo Trekking mikt op een groepsgrootte van tussen de 5 en 15 personen. Mocht dit aantal niet gehaald worden, dan kan de reis geannuleerd worden. Mocht dit het geval zijn, dan hoort u dit ruim van tevoren. U kunt er dan voor kiezen om uw volledige reissom terug te ontvangen, of u kunt voor hetzelfde bedrag worden ondergebracht bij één van reispartners van Momo Trekking. 

VvKR 

Momo Trekking is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. De VvKR biedt een platform voor kleinschalige reisorganisaties en behartigt de belangen van deze organisaties. Kleinschalige reisorganisaties nemen een aparte plek in binnen de reisbranche. Het zijn vaak eenmansbedrijven  of vennootschappen gespecialiseerd in een bepaald gebied of activiteit en gerund door betrokken eigenaren met een schat aan ervaring, die ze graag delen met de reizigers.  

bottom of page